fbpx

Vilkår dekkhotell – Kristiansand

 1. Hjulene som lagres på hotellet er forsikret og Dekkstra har ansvar for disse så lenge avtalen løper. Kunder er selv ansvarlig for å ta vare på bolter og kapsler da disse ikke lagres av Dekkstra. Bolter og kapsler må medbringes ved sesongskift samt nøkkel til låsebolter.
 2. Avtalt pris oppgis pr. sesong; vår og høst. Prisen betales forskuddsvis og inkluderer sesongskift, vask, kontroll, samt lagring, timeinnkalling og forsikring frem til neste skifte. Eventuelle reparasjoner og annet tilleggsarbeid tilkommer. Slikt tillegg skal avtales med kunden på forhånd. Måling av tilstand på batteriene til dekktrykkovervåkning TMPS kommer i tillegg.
 3. Ønskes avbalansering mellom sesongene – så gjøres dette for etter gjeldende priser mens dekkene ligger hos oss. Dette avtales på forhånd med kunde.
 4. Ved sesongskifte sendes timeinnkalling pr SMS til kunden. Dersom ikke oppsatt time kan benyttes skal Dekkstra varsles om dette. Kunde kan endre/kanselleres gjennom linken som man mottar i SMS, alternativt kan dette gjøres pr telefon eller e-mail.
 5. Vi gjør oppmerksom på at endring eller kansellering av timeavtale må gjøres senest 24 timer før avtalt tidspunkt. Beskjed sendes på mail til post@dekkstra.no eller gjøres via kalender i SMS. Hvis du ikke møter til avtalt tid, blir du belastet med et gebyr på 150 kroner.
 6. Dekkstra bestreber seg på å overholde de oppsatte timeavtaler og dette fordrer fremmøte senest 5 minutter før oppsatt time. Dersom kunden kommer senere enn 10 minutter etter avtalt tid regnes timen som kansellert og kunden må enten bestille ny time eller stå i kø for Drop-In.
 7. Dekkstra vil mellom hver sesong kontrollere alle dekk. Dersom disse ikke holder lovpålagte mål og av den grunn må skiftes – skal dette avtales på forhånd og vil ta kontakt for nærmere avtale. Dekkstra anbefaler å skifte ved henholdsvis 4 mm (vinterdekk) og 3 mm. (sommerdekk). Ved eventuell lekkasje oppdaget i dekk, vil Dekkstra reparere dekk fra kr 550,- uten forhåndsgodkjennelse fra kunde.
 8. For hjul som ikke skiftes ved normalt sesongskift og ligger over til neste sesong – påløper normal pris som faktureres ved utgang av sesongen,
 9. Dekkstra fakturerer kunden fortløpende i 1 år (2 sesonger) hvis ikke hjulene er skiftet mellom hver sesong. Etter 1 år bes kunden om å hente hjulene. Ønsker kunden at hjulene skal skrotes så vil Dekkstra gjøre dette mot et gebyr på kr 1.000,- for settet. Om kunden ikke gir beskjed så vil hjulene skrotes uten nærmere varsel etter 3 mnd.
 10. Kunden er innforstått med at det kan oppstå forsinkelser i forbindelse med sesongskift og Dekkstra kan ikke holdes ansvarlig for dette. Til dels store forsinkelser kan oppstå ved ekstremvær, spesielt på høsten ved tidlig og overraskende snøfall.
 11. Priser for dekkhotell kommende sesong: Liten bil kr 1.390,-, Personbil kr 1.490,-, SUV/stor bil kr 1.590,-